گواهی ارزش افزوده

مدارک مورد نیاز اخذ گواهی ارزش افزوده

گواهی ارزش افزوده یکی از مهمترین موارد در اجرای نظام مالیاتی می باشد  و اخذ این مجوز یکی از ضروریات فعالیت اقتصادی می باشد  .مراحل و مدارک مورد نیاز اخذ گواهی ارزش افزوده به شرح زیر است

مراحل اخذ گواهی ارزش افزوده:

 • ثبت نام اولیه ارزش افزوده شرکت
 • تحویل برگ ثبت نام اولیه به همراه مدارک فوق (مدرک ثبت نام اولیه ارزش افزوده)
 • ثبت نام مرحله دوم پس از دریافت رمز عبور
 • تحویل کلیه مدارک فوق به اداره دارایی(برگ اولیه و مرحله دوم ثبت نام و شناسه کاربری و رمز عبور، کپی کلیه قراردادها برای ثبت نام مرحله آخر و صدور گواهی ارزش افزوده

مدارک ثبت نام اولیه ارزش افزوده:

 • کد اقتصادی
 • تصویر مدارک اعضای شرکت اعم از شناسنامه و کارت ملی ( طبق آخرین تغییرات)
 • آگهی تاسیس شرکت
 • آخرین تغییرات شرکت
 • وکالتنامه
 • کد پستی و نشانی پیمانکار
 • مجوز فعاليت
 • كد پستي دفتر (يا در صورت نبود كد پستي محل فعاليت يا منزل)

مدارک لازم برای مرحله آخر ارزش افزوده :

 • کد اقتصادی
 • نام بانک شرکت
 • نام شعبه بانک
 • کد شعبه
 • شماره حساب
 • تلفن و آدرس هیات رئیسه
 • کد پستی و آدرس رئیس هیات مدیره
 • آگهی آخرین تغییرات شرکت( در صورت وجود)
 • مدارک آخرین اعضا

موراد مرتبط:

اکتبر 28, 2017
مدارک مورد نیاز اخذ گواهی ارزش افزوده

مدارک مورد نیاز اخذ گواهی ارزش افزوده

مدارک مورد نیاز اخذ گواهی ارزش افزوده گواهی ارزش افزوده یکی از مهمترین موارد در اجرای نظام مالیاتی می باشد  و اخذ این مجوز یکی از […]
اکتبر 28, 2017
کد اقتصادی

کد اقتصادی

کد اقتصادی چیست ؟ کد اقتصادی شماره ای دوازده رقمی که پس از ارائه مدارک لازم و تشکیل پرونده توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی به […]