شرکت مسئولیت محدود

شرکت مسئولیت محدود:

شرکتی که مسئولیت هر سهامدار در خصوص بدهی های شرکت محدود به سرمایه شرکت بوده و در صورت عدم کفایت مجبور به صرف اموال شخصی خود در این راه نیستند به بیان دیگر اگه شرکت ورشکسته شد تنها سرمایه سهامداران از بین رفته و طلبکاران نمیتوانند مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت درخواست کنند.  ثبت شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود(در ایران) ‌تنها با حداقل دو شریک قابل ثبت بوده و نقل و انتقالات سهام آنها از طریق دفتر اسناد رسمی باید صورت گرفته شود.

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
راهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مسئولیت محدود اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
شرکت نامه ثبت شرکت های داخلی
فرم تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود نمونه آگهی دعوت با مسئولیت محدود نمونه صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود
اکتبر 21, 2017
ثبت شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت مسئولیت محدود

شرکت مسئولیت محدود: شرکتی که مسئولیت هر سهامدار در خصوص بدهی های شرکت محدود به سرمایه شرکت بوده و در صورت عدم کفایت مجبور به صرف […]
سپتامبر 11, 2017
هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود مدت زمان لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود: چنانچه کلیه مدارک مورد نیاز ثبت شرکت با مسئولیت محدود تکمیل […]
سپتامبر 11, 2017
مدارک موردنیاز مسئولیت محدود

مدارک موردنیاز مسئولیت محدود

مدارک موردنیاز مسئولیت محدود مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود: پرداخت مبلغ 40000 ریال به شماره حساب سیبا 2171329011009 بانک ملی به نام […]
سپتامبر 11, 2017
مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود با توجه به موارد زیر و داشتن مدارک مورد نیاز ثبت شرکت های مسئولیت محدود می توان نسبت به ثبت […]