تغییر اعضا هیئت مدیره شرکت

تغییرات شرکت

یک شرکت پس از ثبت،می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها،تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.

موسسه حقوقی ثبت داته خدمات ثبت تغییرات شرکت ها شامل موارد زیر انجام می دهد:

نقل و انتقال سهام

افزایش و کاهش سرمایه شرکت

انحلال شرکت

تغییر آدرس شرکت

تغییر اعضا هیئت مدیره شرکت

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین زبده ثبت داته تماس حاصل فرمایید.

اکتبر 26, 2017
تغییرات شرکت

تغییرات شرکت

تغییرات شرکت یک شرکت پس از ثبت،می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. منظور از […]
اکتبر 4, 2017
تغییر اعضای هیئت مدیره

تغییر اعضای هیئت مدیره

تغییرات اعضای هیئت مدیره: سهامداران ، شرکا و یا اعضا هیئت مدیره می توانند تغییراتی در ورود،‌ خروج، جابجایی و ترمیم اعضا را ایجاد کنند،‌ بدین […]