تغییرات شرکت

مدارک مورد نیاز نقل و انتقال شرکت

سهام جمع سهم می باشد و سهم در ماده 24 ل. ا. ق. ت اینگونه تعریف شده است :

” سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم ، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. ” دارنده سهم نسبت به سهم مالک دارایی شرکت نمی باشد بلکه نسبت به سهم خود از شرکت دارای حق می باشد که به موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده و در مجمع عمومی رای می دهد و در صورت انحلال از دارایی شرکت سهم خواهد برد. 

در ذیل به بررسی مدارک مورد نیاز نقل و انتقال شرکت می پردازیم

واگذاری سهام در شرکت سهامی خاص:

جهت نقل و انتقال در شرکت‎ها‎ی سهامی خاص تمامی افراد واگذارکننده سهامی و گیرنده باید طبق نقل و انتقال سهام‎ها‎ی بانام عمل کرده و مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند.

واگذاری سهامی در شرکت با مسئولیت محدود:

هر گونه نقل و انتقال سهم الشرکه منوط به ثبت رسمی دفترخانه می‎باشد که جهت این امر دفترخانه اسناد رسمی، به دو استعلام از اداره دارایی و اداره ثبت شرکتها نیاز دارد.

مدارک مورد نیاز برای نقل و انتقال سهام شرکت:

  • اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی سهامداران
  • کپی آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی
  • تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت (در صورت وجود)

 

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
تغییرات شرکت
نقل و انتقال سهام

افزایش و کاهش سرمایه شرکت
تغییر آدرس شرکت
تغییر اعضای هیئت مدیره
انحلال شرکت

مدارک مورد نیاز در تغییرات شرکت ها نمونه صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود
نمونه صورتجلسات شرکت سهامی خاص
نمونه صورتجلسات موسسه
اکتبر 29, 2017
نقل و انتقال شرکت

مدارک مورد نیاز نقل و انتقال شرکت

مدارک مورد نیاز نقل و انتقال شرکت سهام جمع سهم می باشد و سهم در ماده 24 ل. ا. ق. ت اینگونه تعریف شده است : […]
اکتبر 26, 2017
تغییرات شرکت

تغییرات شرکت

تغییرات شرکت یک شرکت پس از ثبت،می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. منظور از […]
اکتبر 22, 2017
افزایش و کاهش سرمایه شرکت

افزایش و کاهش سرمایه شرکت

افزایش و کاهش سرمایه شرکت   موارد زیر برای افزایش سرمایه شرکت ضروری است: تصویب مجمع عمومی فوق العاده تاییدیه تمام سرمایه قبلی شرکت تاییدیه مبلغی […]
اکتبر 4, 2017
سامانه ثبت صورت جلسه تغییرات شرکت

سامانه ثبت صورت جلسه تغییرات شرکت

سامانه ثبت صورت جلسه تغییرات شرکت     لینک های مرتبط: مدارک لازم: دانلودهای مرتبط: تغییرات شرکت مدارک مورد نیاز ثبت تغییرات شرکت ها نمونه صورتجلسات […]