افزایش و کاهش سرمایه شرکت

تغییرات شرکت

یک شرکت پس از ثبت،می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. منظور از تغییرات و تصمیمات شرکت ها،تمامی تغییرات و تصمیمات شرکت است که طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده یا در جلسات هیأت مدیره بنا به ضرورت هایی صورت می گیرد.

موسسه حقوقی ثبت داته خدمات ثبت تغییرات شرکت ها شامل موارد زیر انجام می دهد:

نقل و انتقال سهام

افزایش و کاهش سرمایه شرکت

انحلال شرکت

تغییر آدرس شرکت

تغییر اعضا هیئت مدیره شرکت

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین زبده ثبت داته تماس حاصل فرمایید.

اکتبر 26, 2017
تغییرات شرکت

تغییرات شرکت

تغییرات شرکت یک شرکت پس از ثبت،می تواند تغییراتی را در مواردی از اساسنامه و یا هر آنچه مربوط به شرکت است ایجاد کند. منظور از […]
اکتبر 22, 2017
افزایش و کاهش سرمایه شرکت

افزایش و کاهش سرمایه شرکت

افزایش و کاهش سرمایه شرکت   موارد زیر برای افزایش سرمایه شرکت ضروری است: تصویب مجمع عمومی فوق العاده تاییدیه تمام سرمایه قبلی شرکت تاییدیه مبلغی […]