اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی برای موارد زیر لازم است:

 • اخذ کارت بازرگانی
 • شرکت در مزایده ها
 • صدور فاکتور
 • باز کردن حساب در بانک
 • شرکت در مناقصات
 • اخذ قرارداد با شرکتها دولتی

 

مدارک مورد نیاز اخذ کد اقتصادی:

 1. دریافت دفترچه و تکمیل آنها (واحد اطلاعات و خدمات اداره دارایی)
 2. دریافت فرمهای مربوطه و تکمیل آنها (واحد ثبت و شناسائی اداره دارایی)
 3. کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره
 4. کپی آگهی تاسیس شرکت و تغییرات ثبتی (2 نسخه)
 5. کپی اساسنامه شرکت
 6. کپی از اظهارنامه شرکت (و یا شرکتنامه و تقاضانامه در شرکت‏های غیر سهامی)
 7. کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن
 8. کپی پروانه بهره برداری یا مجوز تاسیس (در صورت موجود بودن)
 9. کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تاسیس قید گردیده و در صورت استیجاری بودن، کپی قرارداد اجاره که به تایید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد.
 10. نامه شروع و یا عدم شروع به فعالیت شرکت و کپی آن بعد از ثبت در دبیرخانه
 11. پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارائی

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
اکتبر 19, 2017
اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی اخذ کد اقتصادی برای موارد زیر لازم است: اخذ کارت بازرگانی شرکت در مزایده ها صدور فاکتور باز کردن حساب در بانک شرکت […]