آگهی دعوت شرکت با مسئولیت محدود
مارس 18, 2018
اظهارنامه شرکت سهامی خاص
مارس 18, 2018

نمونه صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود

جهت رویت و دانلود نمونه صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود کلیک بفرمایید

 

قانون تجارت،شرکت با مسئولیت محدود را چنین تعریف می کند:
“شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت،مسوول قروض و تعهدات شرکت است.بدین ترتیب در شرکت با مسوولیت محدود مسوولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی های شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت مجبور نیستند اموال شخصی خود را در این راه مصرف نمایند.

شرکت با مسئولیت محدود در ایران تنها با حداقل 2 شریک قابل ثبت است و هر گونه نقل و انتقال سهام آن تنها از طریق دفتر اسناد رسمی امکان پذیر است.
تغییرات در شرکت با مسوولیت محدود:
شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند با اختیار حاصل از اساسنامه شرکت و با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده ،نسبت به انجام تغییرات مذکور در ذیل اقدام نمایند که عبارت است از:
1-تغییر نام شرکت
2-تغییر موضوع شرکت
3-تغییر محل شرکت
4-نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء
5-افزایش سرمایه شرکت با ورود شریک یا شرکاء جدید
6-افزایش سرمایه شرکت بدون ورود شریک یا شرکاء جدید
7-کاهش سرمایه شرکت بدون خروج شریک
8-کاهش سرمایه شرکت با خروج شریک
9-تغییرات و اصلاح مواد اساساسنامه

 

دیدگاه ها بسته شده است