راهنمای ثبت شرکت تعاونی
راهنمای ثبت شرکت تعاونی
نوامبر 4, 2017
ثبت موسسه
ثبت موسسه
نوامبر 7, 2017
موسسه غیرتجاری

موسسه غیرتجاری

ثبت موسسه غیرتجاری:

موسسه غیرتجاری: موسسه ای که جهت مقاصد غیرتجاری مثل امور علمی ادبی و یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود و تشکیل دهندگان آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. موسسات تجاری از زمان ثبت شخصیت حقوقی پیدا می کند.

موسساتی که جهت مقاصد غیر تجاری مانند امور ادبی ،‌علمی، امور خیریه و … تشکیل می شود. موسسات غیر تجاری به دو دسته تقسیم می شوند:

  • موسساتی که هدف آنها جلب منافع و تقسیم آن بین اعضای خود نباشد(موسسات غیر انتفاغی). موسسات تخصصی ، انجمن های علمی و صندوق های قرض الحسنه نمونه هایی از موسسات غیر انتفاعی هستند.
  • موسساتی که هدف آنها جلب منافع مادی و تقسیم آن بین اعضاء خود(و یا غیره) باشد؛ مانند کانون های فنی و حقوقی.

اساسنامه موسسه غیرتجاری می تواند مانند اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود باشد و درآن مواردی مانند موضوع موسسه ، ارگان اداره کننده (هیئت مدیره)‌ و ارگان تصمیم گیرنده (مجامع عمومی ) و اختیارات آنها و غیره ، آورده شود.

موسسه غیرتجاری دارای مجمع عمومی عادی و فوق العاده نیز می باشد. هیئت مدیره موسسه می تواند در مجمع عمومی عادی از بین شرکا یا خارج از آن انتخاب گردد و مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود معین شوند و دارای اختیارات تام نیز می باشند، ‌مگر اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.

درصورتی که تقاضای ثبت مورد قبول واقع شود مراتب در دفتر مخصوصی ثبت و برگه حاکی از تصدیق ثبت به تقاضا کننده داده می شود ، علاوه بر آن خلاصه مراتب در روزنامه رسمی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار با هزینه متقاضی منتشر می گردد.

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
ثبت شرکت
ثبت موسسه
مدارک مورد نیاز ثبت موسسه غیر تجاری اساسنامه موسسه اظهارنامه راهنما و مدارک موسسه

اظهارنامه راهنما و مدارک موسسه

اظهارنامه ثبت موسسات غیرتجاری

صورتجسه مجمع شرکا و موسسین در موسسات غیر تجاری

نمونه صورتجلسات موسسه

دیدگاه ها بسته شده است