مدارک مورد نیاز ثبت اختراع

تغییرات شرکت
تغییرات شرکت
اکتبر 26, 2017
کد اقتصادی
کد اقتصادی
اکتبر 28, 2017

مدارک مورد نیاز ثبت اختراع

ثبت اختراع

مدارک مورد نیاز ثبت اختراع

 

برای ثبت اختراع  در ایران باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- میرداماد، مراجعه شود.مدارک مورد نیاز ثبت اختراع به شرح زیر است:

مدارک لازم برای ثبت اختراع:

 • کپی شناسنامه مخترع و یا مخترعان
 • اظهارنامه ثبت اختراع( 3 نسخه):‌ فرم مخصوصی است که جزو اوراق بهادار می باشد و متقاضی می بایست از واحد گردش اوراق بهادار(واقع در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صتعتی) آن را تهیه و نسبت به تکمیل و امضا آن اقدام نماید.
 • توصیف مشروح اختراع( 3 نسخه): اختراع باید بطور کامل شرح داده شود و تمام جنبه های آن بطور واضح بیان شود.(باید از کاغذ A4 لستفاده شود.)
 • نقشه های اختراع( هرکدام در 3 نسخه): نقشه اختراع باید روی کاغذ با 34 در 22 سانتی متری رسم شود(یک رو باشد).
 • ادعا اختراع ( 3 نسخه):‌ اینکه اختراع با ارائه راه حل عملی چه مشکلی را حل می کند و دارای چه مزایای می باشد و اطلاعاتی که میزان حمایت ناشی از حق ثبت را مشخص نماید.
 • قبض رسید بانکی حق الثبت اظهارنامه تقاضای ثبت اختراع.

مراحل ذکر نام مخترع در گواهینامه اختراع ( و نحوه تعلق حق اختراع):

 1. حقوق اختراع منحصرا به مخترع تعلق خواهد گرفت.
 2. اگر چند نفر باهم اختراعی انجام داده باشند،‌ حقوق اختراع به طور مشترک به آنها تعلق خواهد گرفت.
 3. اگر چند نفر بطور مستقل اختراع واحدی کرده باشند،‌ فردی که بتواند ثابت کند که در تاریخ مقدم تری اظهارنامه را ارائه داده است،‌ حق ثبت اختراع را خواهد داشت.
 4. حقوق اختراع ثبت شده قابل انتقال بوده و در صورت فوت مخترع این حقوق به ورثه وی منتقل خواهد شد.   ( درصورتی که اختراع ناشی از استخدام باشد حقوق آن به کارفرما تعلق خواهد گرفت. مگر خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد.)
 1. نام مخترع در گواهینامه اختراع ثبت خواهد شد مگر اینکه مخترع کتبا از اداره مالکیت صنعتی تقاضا کند که نامش قید نشود.

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
مدارک لازم ادعا نامه
اظهار نامه
دستورالعمل نحوه تنظیم فرم اظهارنامه ثبت اختراع
شرح و توصیف اختراع
طبقه‌بندي بين‌المللي اختراعات
هزینه ها

دیدگاه ها بسته شده است