اظهارنامه شرکت سهامی خاص
مارس 18, 2018
آگهی دعوت شرکت سهامی خاص
مارس 18, 2018

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی خاص

جهت رویت و دانلود نمونه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی خاص کلیک بفرمایید

 

برای ثبت صورتجلسه در شرکت سهامی خاص باید دقت عمل خاصی داشته باشیم ،

همانطور که اطلاع درید شرکت سهامی خاص به شرکتی اطلاق می شود که برای ثبت آن نیاز به 3 نفر سهامدار (حداقل ) و 2 نفر بازرس دارند.

سرمایه این نوع ثبت شرکت به صورت سهامی تقسیم بندی می شود و هر سهامدار طبق ماده 33 اساسنامه شرکت سهامی خاص می بایست حداقل یک سهم را دارا باشد.

در ابتدای ثبت شرکت سهامی خاص می بایست 35 درصد از سرمایه اولیه اعلامی به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز گردد

و تا زمان به ثبت رسیدن آن در حساب بلوکه شود ، ثبت شرکت سهامی خاص با ثبت الکترونیکی دراداره ثبت شرکتها و از طریق سامانه ثبت شرکتها انجام می گردد.

در شرکتهای سهامی خاص هیئت مدیره و بازرسین توسط سهامداران انتخاب شده و هیئت مدیره انتخاب شده

می بایست حتما حداقل یک سهم از سهام شرکت را داشته باشند

و فقط و فقط مدیرعامل می تواند خارج از سهامداران انتخاب گردد.

هیئت مدیره می بایست هر دو سال یکبار توسط صورتجلسات عادی سالیانه یا عادی و یا عادی بطور فوق العاده تمدید

و یا تغییر یابند و بازرسین نیز بعد از هر سال مالی تمدید و یا تعویض گردند

(انتخاب مجدد هئیت مدیره و بازرسین برای چند دوره متوالی بلامانع است ).

شرکتهای سهامی خاص از لحاظ اعتباری از شرکتهای مسئولیت محدود معتبرتر (با هرسرمایه ای)

و از لحاظ اخذ وام و تسهیلات از بانکها وموسسات مالی از امتیاز بالاتری برخوردارند.

برای نقل و انتقال سهام در ثبت شرکت سهامی خاص می بایست به سازمان دارایی

و امورمالیاتی مراجعه و 4 درصد از مبلغ اسمی سهام منتقل شده پرداخت گردد.

 

دیدگاه ها بسته شده است