شرایط EPC

هرشرکت دارای گواهینامه صلاحیت مشاوره یا پیمانکاری،‌ تنها می تواند در یک شرکت یا گروه متقاضی و فقط در یکی از انواع تعیین شده در بند الف تا ث ماده 4 آیین نامه، حضور یابد و تقاضای گواهینامه صلاحیت کند. همچنین بمنظور ایفای وظایف درج شده در ماده 17،‌ کمیته فنی تشکیل می شود.شرایط EPC به شرح زیر است:

شرایط epc

لطفا برای رویت و دانلود فایل PDF شرایط EPC کلیک نمایید

 

  لینک های مرتبط:
  دانلودهای مرتبط:
مدارک لازم اخذ رتبه 1 تا 4 پیمانکاری،

شرایط و مدارک لازم  اخذ رتبه 5 پیمانکاری،

رتبه بندی شرکت،

اخذ رتبه بندی شرکت ها،

بخش نامه EPC

وحدت رویه EPC

آیین نامه EPC

شرایطEPC

راهنمای استفاده از سامانه ساجات

دیدگاه ها بسته شده است