راهنمای ثبت شرکت در تهران

مزایای ثبت شرکت
مزایای ثبت شرکت
مارس 25, 2018
راهنمای ثبت شرکت سهامی خاص
راهنمای ثبت شرکت سهامی خاص
مارس 26, 2018

راهنمای ثبت شرکت در تهران

راهنمای ثبت شرکت در تهران

راهنمای ثبت شرکت در تهران

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و یازده مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زیرمجموعه آن ،وظیفه ثبت شرکت ها و تغییرات شرکت ها را در این استان به عهده دارد.این مراجع ثبتی عبارت است از:
_مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قدس
_مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پیشوا
_مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پردیس
_مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دماوند
_مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رباط کریم
_مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری رود هن
_مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری پاکدشت
_مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری قرچک
_مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهریار
_مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری فیروزکوه
_مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ورامین

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به موجب مواد 6 و 11 و 12 قانون تجارت،دفاتر تجاری(به استثنای دفتر کپیه) را امضاء و پلمپ می نماید.

نهایت این که دفاتر تجاری آن دسته از تجار حقیقی که در تهران تجارتخانه دارند یا شرکت هایی که مرکز اصلی آن ها در این شهر واقع است،در اداره نامبرده امضاء و پلمپ می شوند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت انواع شرکت ها و موسسات غیرتجاری در تهران عبارت است از:

_کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی

_پذیره نویسی سهام برای شرکت های سهامی عام 

_گواهی واریز حداقل 35% سرمایه اولیه برای شرکت های سهامی خاص

_ارائه مجوز برای شرکت ها و موسساتی که فعالیتشان به مجوز نیاز دارد.

_ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای تمامی افراد (متقاضیان ثبت تعاونی و موسسات غیر تجاری از این مورد استثنا می باشند).

_ارائه ی مدارک تحصیلی مرتبط برای شرکت هایی که موضوع آنان تخصصی است.

_ارائه ی مدرک تحصیلی مهندسی برای ثبت شرکت های با عنوان مهندسی

مدارک مورد نیاز برای ثبت انواع تغییرات در تهران:

_یک نسخه صورتجلسه مورد نظر که به امضاء حاضرین در مجمع رسیده باشد.

_کپی برابر اصل مدارک شناسایی

_ارائه فیش واریزی ( در مواردی که افزایش سرمایه جزء دستورات صورتجلسه می باشد)

_مفاصاحساب مالیاتی برای نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه

شرایط ثبت شرکت سهامی خاص در تهران:

  • حداقل 3 نفر عضو + 2 نفر بازرس
  • حداقل سرمایه 1.000.000 ریال
  • حداقل 35 % سرمایه نقداَ پرداخت شود.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود:

  • وجود حداقل 2 نفر عضو
  • 1.000.000 ریال سرمایه اولیه
  • تعهد یا پرداخت کل سرمایه

مراحل ثبت انواع شرکت و موسسات غیرتجاری و ثبت تغییرات شرکت ها در تهران

1-ابتدا با توجه به نوع شرکت،مدارک مورد نیاز را فراهم کنید.

2- سپس با مراجعه به سامانه ی اینترنتی http://sherkat.ssaa.ir درخواست خود را به اداره ی محترم ثبت شرکت ها اعلام نمایید.

3-اطلاعات خواسته شده در قسمت پذیرش تاسیس  را تکمیل کنید.

4- با طی کردن این مراحل ، کارشناس حقوقی به بررسی اطلاعات وارد شده می پردازد ، اگر دارای نقص باشد برای شما درسامانه ابلاغ رفع نقص ارسال می گردد و باید نقص را رفع نمایید ودر صورت عدم نقص اطلاعات ، آن را تاًیید می کند . 

5-پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تاًییدیه ی پذیرش ، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال فرمایید.

6-با ارسال مدارک به اداره ی ثبت شرکت ها چنانچه صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید و اگر صورتجلسه ی شما تایید شود در نهایت جهت صدور آگهی به روزنامه ارسال می گردد و در حالتی دیگر حتی ممکن است صورتجلسه ی شما رد شود که در این حالت دلایل رد صورتجلسه طی ابلاغیه ای به شما اعلام می گردد تا نسبت به صدور صورتجلسه ی جدید اقدام نمایید. 

7- در صورت پذیرش ،مسئول اداره ،دستور ثبت در دفتر ثبت شرکت ها را صادر می نماید و مشخصات محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود.مسئول دفتر شروع به ثبت و پیش نویس آگهی تاسیس شرکت در دفتر ثبت شرکت ها می نماید . 

8- درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران .

دیدگاه ها بسته شده است