راهنمای ثبت شرکت سهامی خاص
راهنمای ثبت شرکت سهامی خاص
مارس 26, 2018
هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
مارس 26, 2018

راهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

راهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

راهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود را چنین تعریف می کند:

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت،مسئول قروض و تعهدات شرکت است.بدین ترتیب برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود وجود حداقل دو نفر ضروری است.

 شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

موضوع شرکت و میزان سرمایه شرکت با مسئولیت محدود
به هنگام تشکیل شرکت با مسئولیت محدود موضوع شرکت باید در شرکتنامه قید گردد و این موضوع مطابق ماده 1900 ق.م باید مشروع باشد.همچنین موضوع شرکت باید معلوم و معین بوده؛مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی باشد.برای سرمایه شرکت حداقلی در قانون پیش بینی نشده تنها اشاره شده که شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل می شود که کلیه سرمایه نقدی آن تادیه و سرمایه غیر نقدی هم تقویم و تسلیم باشد و در شرکت نامه قید گردد و شرکا نسبت به قیمت مزبور در مقابل ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

متقاضیان محترم،جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود،می توانند با در دست داشتن مدارک لازم به موسسه حقوقی داته مراجعه نمایند و انجام کلیه ی مراحل ثبت را در سریع ترین زمان به ما بسپارند .

 

 

 

 

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
ثبت شرکت
ثبت شرکت مسئولیت محدود
ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت تعاونی
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مسئولیت محدود اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

شرکت نامه ثبت شرکت های داخلی

فرم تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود

نمونه آگهی دعوت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود

دیدگاه ها بسته شده است