دفترچه ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقي

سامانه ثبت نام کد اقتصادی
سامانه ثبت نام کد اقتصادی
مارس 29, 2018
انتخاب نوع شرکت
انتخاب نوع شرکت
آوریل 9, 2018

دفترچه ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقي

دفترچه ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقي

دفترچه ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقي

جهت رویت و دانلود دفترچه ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقي  کلیک بفرمایید

 

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی اشخاص حقوقی  :

 • کپی روزنامه رسمی تاسیس
 • کپی شرکتنامه و تقاضانامه(مسئولیت محدود)
 • اصل فیش واریزی پنج در هزار سرمایه شرکت یا موسسه( شرکت های جدید التاسیس )
 • کپی پیش آگهی تغییرات
 • کپی اظهارنامه (سهامی خاص)
 • کپی روزنامه رسمی تغییرات
 • کپی شناسنامه و کپی کارت ملی اعضای هیأت مدیره
 • اصل و کپی قبوض تلفن یا برق محل شرکت یا موسسه
 • کپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکت با کد رهگیری
 • کپی پیش آگهی تاسیس
 • کپی اساسنامه شرکت
 • کپی تقاضانامه (موسسات)
 • اصل گواهی امضاء صاحبان امضاء مجاز تایید شده در دفترخانه اسناد رسمی
 • وکالت نامه به نام نماینده در دفترخانه اسناد رسمی

چنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آید.

دیدگاه ها بسته شده است