طرح صنعتی
ثبت طرح صنعتی
دسامبر 10, 2017
راهنمای EPC
دسامبر 10, 2017

خدمات مالی و حسابداری

خدمات مالی و حسابداری

خدمات مالی و حسابداری

امروزه یکی از مسائل مهم در زمینه های تجاری و صنعتی دارا بودن حساب مالیاتی شفاف می باشد که سبب جلب اعتماد موسسات و ارگان ها شده و باعث ارتقای آن بخش دولتی یا خصوصی می شود. همچنین صاحبان سرمایه ، دولت و اعتباردهنگان در زمینه سرمایه گذاری می توانند راحت تر تصمیم خود را اتخاذ کنند.

خدمات مالی و حسابداری موسسه حقوقی ثبت داده به شرح زیر می باشد:

1-انجام کلیه امور مالیاتی و حسابداری

2-پلمب دفاتر حسابداری

3-تنظیم اظهارنامه مالیاتی

4-نوشتار دفاتر رسمی و حقوقی

5-اخذ کد اقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی

6-گواهی ارزش افزوده و اظهارنامه ارزش افزوده

7-تهیه دفاتر قانونی(دفاتر روزنامه و دفاتر کل)

8-انجام خدمات پیمانکاری

دیدگاه ها بسته شده است