ثبت شرکت سهامی عام
ثبت شرکت سهامی عام
دسامبر 10, 2017
خدمات مالی و حسابداری
خدمات مالی و حسابداری
دسامبر 10, 2017

ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی چیست؟

طرح صنعتی (Design Industrial) طرحی است که طی آن فرد، شکل و فرم ظاهری محصولی را که طراحی کرده به ثبت می رساند. آنچه که در ثبت یک طرح مورد توجه می باشد،‌ نخست نوآوری و دیگر کاربرد آن می باشد. پس ثبت طرح هایی که کاربردی ندارد و غیرقابل مصرف بوده حتی با وجود نوآوری در ابداع آن امکان پذیر نمی باشد.

به عنوان مثال محصولاتی که بیشتر ثبت می شوند از قبیل: فرش ، سرامیک ، کاشی ، دستگیره در ، انواع بسته بندی و از این قبیل می باشد.

در قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری ، مصوب 1386 ، در تعریف طرح صنعتی آمده است که : ” هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط ، رنگها و یا بدون آن ، به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآیند صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد. طرح صنعتی ( ثبت طرح صنعتی ) است. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.”

مراحل ثبت طرح صنعتی:

  • ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت می باشد  بنابراین متقاضیان این امر ابتدا می بایست فرم مخصوص مربوطه را تکمیل و سپس به موسسه حقوقی ثبتی داته تحویل نمایند.
  • اظهارنامه ثبت طرح صنعتی باید در فرم مخصوص اظهارنامه ثبت طرح صنعتی (به زبان فارسی) تنظیم شده و پس از ذکر تاریخ، توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی امضا شود.

تبصره: درصورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد. ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آنها الزامی است. همچنین اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد باید خلاصه آنها را به فارسی ضمیمه نماید. مرجع ثبت می تواند در جریان بررسی اظهارنامه ، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه نماید. اگر اصطلاحات فناوری و علمی بکار رفته در اسناد مذکور، معادل فارسی نداشته باشد، ذکر همان اصلاحات کفایت می کند.

دیدگاه ها بسته شده است