ثبت شرکت سهامی عام

مناطق آزاد
ثبت شرکت در مناطق آزاد
دسامبر 10, 2017
طرح صنعتی
ثبت طرح صنعتی
دسامبر 10, 2017
ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی عام

ثبت شرکت سهامی:

شرکت های سهامی یکی از شرکت های تجاری رایج در ایران بوده که سهام آن قابل داد وستد در بورس اوراق بهادار نیست اما توسط مردم به سهولت قابل معامله است. انواع شرکت های سهامی به دو نوع سهامی خاص و عام تقسیم می شود .

مسئولین شرکت های سهامی عام قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند، درصورتی که تمام سرمایه شرکت های سهامی خاص در زمان تاسیس توسط موسسین تامین می شود.

ثبت شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام:

شرکتی که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند، به این صورت که موسسین قبلا بیست درصد از سرمایه خود را تعهد کرده و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکتی که می خواهد تاسیس کنند در یکی از بانک های سپرده و سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام به مراجع ثبت شرکت ها تسلیم نمایند.

خصوصیات و ویژگیهای شرکت سهامی عام:

  • تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی عام ضروری است.
  • در شرکت سهامی عام در هنگام تاسیس 20% از سرمایه توسط موسسین تعهد و حداقل 35% توسط آنان به حساب جاری شرکت در شرف تاسیس سپرده می شود و مابقی از طریق فروش سهام عموم تامین می گردد.
  • سرمایه شرکت سهامی عام در هنگام تاسیس حداقل 5 میلیون ریال می باشد.
  • اظهارنامه ثبت شرکت در شرکت سهامی عام به امضای موسسین می رسد.
  • شرکت سهامی عام برای فروش سهام باید اعلامیه پذیره نویسی منتشر نماید بر خلاف شرکت سهامی خاص که این حق را ندارد.ثبت شرکت سهامی عام
  • انتشار اوراق قرضه در شرکت سهامی عام ممکن است .
  • امضای ورقه تعهد سهم در شرکت سهامی عام مستلزم قبول اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی می باشد .
  • حداقل تعداد اعضا برای تشکیل شرکت سهامی عام 5 نفر می باشد.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام:

1- اظهارنامه و طرح اساسنامه تهیه و به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
2- افتتاح حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکی از بانکها.

3- موسسین باید لااقل 20 درصد سرمایه شرکت را تعهد نمایند و حداقل 35% مبلغ تعهد شده

را به حساب شرکت سپرده نمایند.
4- اظهارنامه و طرح اساسنامه تهیه شده به همراه طرح اعلامیه پذیره نویسی که ب

ه امضاء کلیه موسسین رسیده را به اداره ثبت شرکتها تسلیم نمایند.
( طرح اظهارنامه و اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی می بایست دقیقا مطابق با مواد 7، 8، 9 لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم گردد.)
5- پس از مطالعه طرح اظهارنامه ، طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام، اداره ثبت شرکتها اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام را صادر می نماید.
( در این مرحله احتیاج به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد که موسسه فکر برتر مجوز مذکور را ظرف 10 روز اخذ می نماید.)ثبت شرکت سهامی عام

اعلامیه پذیره نویسی می بایست حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود

و همچنین نزد بانکی که برای شرکت در شرف تاسیس حساب باز شده

در معرض دید علاقه مندان قرارد داده شود.
6- ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین گردید، علاقه مندان می توانند

به بانک مراجعه نموده وحداقل تعداد سهامی را که موسسین در اعلامیه خود ذکر کرده اند را خریداری نمایند.

(به این سهام اولیه ورقه تعهد سهام می گویند که می بایست

مطابق ماده 13 لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم شده باشد).
7- پس از تائید بانک مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت تعهد گردیده

و حداقل 35% از کل سرمایه واریز شده، گواهی بانکی مذکور با انضمام کپی شناسنامه

و کارت ملی موسسین و پذیره نویسان (خریداران سهام)

با انضمام صورتجلسه مجمع عمومی موسسین که هیأت مدیره و بازرسین در آن انتخاب شده است

و قبولی سمت خود را اعلام نموده اند به علاوه ی اساسنامه تصویب شده

به اداره ثبت شرکتها تحویل و نهایتا شرکت به ثبت خواهد رسید.
(چنانچه ظرف 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره ثبت شرکتها شرکت

به ثبت نرسد هریک از موسسین یا پذیره نویسان می توانند مبلغ پرداختی خود را از بانک دریافت نمایند)

. (ماده 19 لایحه اصلاحی قانون)

دیدگاه ها بسته شده است