راهنمای ثبت اختراع
راهنمای ثبت اختراع
اکتبر 23, 2017
مدراک مورد نیاز ثبت شرکت تعاونی
مدراک مورد نیاز ثبت شرکت تعاونی
اکتبر 23, 2017
ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی

شرکت تعاونی یکی دیگر از شرکت های تجاری بوده که کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین نیازمندی های مخصوص آنها را در دستور کار دارد. این شرکت بین اشخاص حقیقی می باشد که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع به صورتی که اقشار کم درآمد جامعه را تحت بوشش خود قرار دهد تشکیل می دهند.

برای شرکت های تعاونی انواع زیر تعریف می شود:

شرکت تعاونی عام و شرکت تعاونی خاص.

شرکت تعاونی عام: عضویت در این شرکت ها برای عموم آزاد است (حداقل 500 نفر) و باید سهام آن را به عموم مردم عرضه نمایند.

شرکت تعاونی خاص: عضویت در این شرکت ها برای گروهی خاص مانند کارگران، پزشکان ، کشاورزان و سایر صنف ها و مشاغل خاص با رعایت شرایط آزاد تعیین می شود و سهام آن به افراد واجد شرایط واگذار می شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های تعاونی

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
ثبت شرکت
ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ثبت شرکت تعاونی
شرکت تعاونی خاص
شرکت تعاونی عام
مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی اساسنامه تعاوني سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس

تقاضانامه شرکت تعاونی

شرکت نامه شرکت تعاونی

دیدگاه ها بسته شده است