دفترچه ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقي
دفترچه ثبت نام کد اقتصادی اشخاص حقوقي
مارس 29, 2018

انتخاب نوع شرکت

انتخاب نوع شرکت

انتخاب نوع شرکت

در قانون مدنی ایران شرکت مجموع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه می باشد.

بر اساس قانون تجارت ثبت شرکت ها به 7 دسته تقسیم می شوند :

1-ثبت شرکت با مسئولیت محدود

2- ثبت شرکت سهامی که شامل سهامی خاص و سهامی عام می باشد

3-ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

4-ثبت شرکت مختلط سهامی

5-ثبت شرکت تضامنی

6-ثبت شرکت نسبی

7-ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف

علت تنوع و تعدد شرکت ها صرفاَ یک ضرورت اجتماعی و تجاری است. بنابراین ، ضروریات اجتماعی و هدف موسسین و نوع امتیازاتی که از تشکیل شرکت های تجاری مد نظر است شرکت های گوناگون تشكيل خواهند شد. حال این سوال مطرح مى گردد که آیا از میان قالب های پیش ساخته ی قانونی حق انتخاب داریم ؟

بايد گفت به جزدر شرايط خيلي خاص، بله !

انتخاب نوع شرکت به اهداف اعضا در آینده، نوع فعالیت افراد،میزان مسئولیت هر یک از شرکا و تعداد افراد عضو و.. بستگی دارد.

امروزه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص از متداول ترین انواع ثبت شرکت می باشند.

پر واضح است برای انتخاب درست در تعیین نوع شرکت ابتدا می بایست نسبت به ویژگی ها وهمچنین قوانین و مقررات مرتبط با انواع شرکت های تجاری آشنایی کامل داشته باشید.

حائز اهمیت است، شما متقاضیان محترم می توانید در تمامی مراحل تشکیل و ثبت شرکت از کارشناسان با تجربه و مجرب ما در گروه وكلاي داته کمک بگیرید.همکاران متعهد ما همواره پاسخگوی سوالات شما عزیزان می باشند.

 

انواع شرکت

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
راهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدود


هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت سهامی خاص

سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص چیست

شرکت سهامی خاص

شرکت مسئولیت محدود

ثبت شرکت تعاونی

ثبت موسسه

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مسئولیت محدود

تعریف مدارک و روش ثبت شرکت سهامی خاص
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص

مدارک مورد نیاز ثبت موسسه غیر تجاری

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

شرکت نامه ثبت شرکت های داخلی

فرم تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود

نمونه آگهی دعوت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود

اساسنامه شرکت سهامی خاص

اظهارنامه شرکت سهامی خاص

صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

نمونه آگهی دعوت شرکت سهامی خاص

نمونه صورتجلسات شرکت سهامی خاص

وجوه اشتراک و افتراق سهامی خاص و مسئولیت محدود

اساسنامه موسسه

اظهارنامه راهنما و مدارک موسسه

اظهارنامه راهنما و مدارک موسسه

اظهارنامه ثبت موسسات غیرتجاری

صورتجسه مجمع شرکا و موسسین در موسسات غیر تجاری

نمونه صورتجلسات موسسه

دیدگاه ها بسته شده است