دستورالعمل تعیین نام شرکت
دستورالعمل تعیین نام شرکت
اکتبر 22, 2017
مدارک مورد نیاز انحلال شرکت سهامی خاص
مدارک مورد نیاز انحلال شرکت سهامی خاص
اکتبر 22, 2017

افزایش و کاهش سرمایه شرکت

افزایش و کاهش سرمایه شرکت

افزایش و کاهش سرمایه شرکت

 

موارد زیر برای افزایش سرمایه شرکت ضروری است:

 1. تصویب مجمع عمومی فوق العاده
 2. تاییدیه تمام سرمایه قبلی شرکت
 3. تاییدیه مبلغی افزایش سرمایه

نحوه افزایش سرمایه شرکت:
سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد.
مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:
1- پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهم
2- تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
3- انتقال سود تقسیم نشده به سرمایه شرکت
4-تبدیل اوراق قرضه به سهام

افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد.

 • انتخاب مدیران بازرس یا بازرسان
 • کاهش یا افزایش سرمایه
 • تغییرات اساسنامه
 • تصویب ترازنامه
 • انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

در شرکت سهامی خاص پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به اطلاع صاحبان سهام برسد. در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و مهلت پذیره نویسی و نحوه پرداخت ذکر شود.
برای ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص ارائه اظهارنامه به همراه مدارک ذیل الزامی است:

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را تصویب نموده یا اجازه آن را به هیات مدیره داده است و در صورت اخیر صورتجلسه هیات مدیره که افزایش سرمایه را مورد تصویب قرار داده است.
 • یک نسخه از روزنامه ای که آگهی مذکور در آن منتشر شده است.
 • اظهارنامه مشعر بر فروش کلیه سهام جدید و در صورتی که سهام جدید امتیازاتی داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه قید گردد.
 • در صورتی که قسمتی از افزایش سرمایه به صورت غیرنقدی باشد باید تمام قسمت غیرنقدی تحویل گردیده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده باشد.
  مجمع عمومی فوق العاده در این مورد با حضور صاحبان سهام شرکت و پذیره نویسان سهام جدید تشکیل شده و یک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده باید به اظهارنامه ضمیمه گردد،اظهارنامه های مذکور باید به امضای کلیه اعضای هیات مدیره برسد.

کاهش سرمایه شرکت:

کاهش سرمایه شرکت به دو روش اختیاری و اجباری می باشد:

 1. کاهش اختیاری سرمایه شرکت:
  از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می گیرد. برای این منظور هیات مدیره باید پیشنهاد خود را 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت ارائه نماید. در گزارش فوق باید توجیهات لازم در خصوص لزوم کاهش سرمایه و نیز امور جاری شرکت از بدو سال مالی در جریان و حساب های سال قبلی منعکس باشد.
 2. کاهش اجباری سرمایه شرکت:

اگر بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر (شرکت عام پانصد هزار تومان و شرکت خاص صد میلیون ریال) کمتر نگردد. همچنین پیشنهاد هیات مدیره نیز باید 45 روز قبل از جلسه مجمع عمومی فوق العاده ارائه گردد و توجیهات لزوم کاهش سرمایه و وضعیت مالی سال در جریان و حساب های سنوات قبل را منعکس نماید و مجمع پس از دریافت گزارش بازرس مبنی بر ضرورت کاهش سرمایه، اتخاذ تصمیم خواهد نمود و مراتب نیز پس از تصویب توسط هیات مدیره منتشر و برای صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسال می گردد.

بموجب ماده 197 اطلاعیه کاهش سرمایه باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:

 1. نام و نشانی مرکز اصلی شرکت
 2. مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه
 3. بهای اسمی هر سهم پس از کاهش
 4. نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام می گیرد.

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:
نمونه صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود
نمونه صورتجلسات شرکت سهامی خاص
نمونه صورتجلسات موسسه

دیدگاه ها بسته شده است