سامانه ثبت صورت جلسه تغییرات شرکت
سامانه ثبت صورت جلسه تغییرات شرکت
اکتبر 4, 2017
اخذ کارت بازرگانی
اخذ کارت بازرگانی
اکتبر 21, 2017
اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی

اخذ کد اقتصادی برای موارد زیر لازم است:

 • اخذ کارت بازرگانی
 • شرکت در مزایده ها
 • صدور فاکتور
 • باز کردن حساب در بانک
 • شرکت در مناقصات
 • اخذ قرارداد با شرکتها دولتی

 

مدارک مورد نیاز اخذ کد اقتصادی:

 1. دریافت دفترچه و تکمیل آنها (واحد اطلاعات و خدمات اداره دارایی)
 2. دریافت فرمهای مربوطه و تکمیل آنها (واحد ثبت و شناسائی اداره دارایی)
 3. کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره
 4. کپی آگهی تاسیس شرکت و تغییرات ثبتی (2 نسخه)
 5. کپی اساسنامه شرکت
 6. کپی از اظهارنامه شرکت (و یا شرکتنامه و تقاضانامه در شرکت‏های غیر سهامی)
 7. کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن
 8. کپی پروانه بهره برداری یا مجوز تاسیس (در صورت موجود بودن)
 9. کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تاسیس قید گردیده و در صورت استیجاری بودن، کپی قرارداد اجاره که به تایید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد.
 10. نامه شروع و یا عدم شروع به فعالیت شرکت و کپی آن بعد از ثبت در دبیرخانه
 11. پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارائی

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:

دیدگاه ها بسته شده است