اخذ کد اقتصادی
اخذ کد اقتصادی
اکتبر 19, 2017
اخذ گواهی ارزش افزوده
اخذ گواهی ارزش افزوده
اکتبر 21, 2017
اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی چیست؟

کارت بازرگانی مجوزی است که به دارندگان آن (اشخاص حقیقی یا حقوقی) به موجب قانون صادرات و واردات مصوب سال 2/4/1374 اجازه تجارت خارجی داده می شود. طبق مقررات جاری کارت بازرگانی از تاریخ صدور به مدت یکسال دارای اعتبار می باشد، تمدید اعتبار کارت بازرگانی در صورت داشتن شرایط لازم صورت گرفته و در دفعات بعد نیز به همین ترتیب خواهد بود.

شرایط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی :

 • داشتن حداقل 21 سال تمام
 • داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تایید دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی یا ارائه مدارک دانشگاهی یا داشتن مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی
 • داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاری
 • داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان
 • داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک های داخلی
 • نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی
 • نداشتن محکومیت موثر کیفری
 • عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب

اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

 • داشتن کلیه شرایط مقرر فوق الذکر به استثنای برگ پایان خدمت نظام وظیفه
 • داشتن پروانه کار و اقامت معتبر
 • عمل متقابل کشور متبوع آن ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور

شرایط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی:

 • مدیران شرکت های تعاونی و شرکت های دولتی و شرکت های موضوع قانون حفاظت صنایع مشمول محدودیت نداشتن رابطه استخدامی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نمی باشند.
 • مدیران عامل و رئیسان هیئت مدیره شرکت ها باید دارای پروانه کار و اقامت معتبر بوده و سابقه محکومیت موثر کیفری نداشته باشد.
 • مدیران شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به نهادهای انقلابی و شرکت های قانون حفاظت صنایع که حکم مدیریت آنان توسط سازمان های دولتی صادر شده باشد از ارائه گواهی نداشتن محکومیت کیفری معافند.

شرکت ها نیز باید دارای شرایط ذیل باشند:

 • عدم ورشکستگی به تقصیر،داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت (ملکی یا استیجاری) ،داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی

 

لینک های مرتبط:
مدارک لازم:
دانلودهای مرتبط:

دیدگاه ها بسته شده است